0756.130.165 0756.130.165

PRELUCREAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Tinand cont de legislaţia naţională (Legea 102/2005, modificată și completată, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004, Legea 363/2018) şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, Societatea are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate. Datele personale prelucrate de Societate, sunt foarte importante pentru site-ul nostru.

Societatea prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, prin intermediul compartimentelor, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități: inregistrare cont online pe Streamate.com, instruirea privind desfasurarea activitatii, emitere facturi fiscale.

De asemenea, Societatea vă informează că prelucrează in parte sau in totalitate datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv:

 • numele şi prenumele;
 • porecla/pseudonimul;
 • cetăţenia;
 • telefon/fax;
 • imagine;
 • codul numeric personal;
 • sexul;
 • data şi locul naşterii;
 • semnătura;
 • adresa (domiciliu/reşedinţa);
 • voce;
 • seria şi numărul actului de identitate/paşaportului,

acestea fiind destinate desfăşurării activităţii dvs şi, în subsidiar, activităţilor de reclamă, marketing şi publicitate utilizate pentru promovarea activităţii desfăşurate de catre Societate. Datele de mai sus nu le folosim decat cu acordul dvs pentru a indeplini obligatiile in conformitate cu contractele aflate in derulare.

Totodată, Societatea vă aduce la cunoştinţă faptul că, in desfasurarea activitatii, poate transfera în străinătate următoarele date cu caracter personal care vă aparţin:

 • numele şi prenumele;
 • porecla/pseudonimul;
 • cetăţenia;
 • imagine;
 • codul numeric personal;
 • sexul;
 • data şi locul naşterii;
 • adresa (domiciliu/reşedinţa);
 • voce;
 • seria şi numărul actului de identitate/paşaportului,

acestea fiind destinate deschiderii conturilor de utilizator în reţeaua informatică securizată şi desfăşurării obiectului de activitate.

Colaboram cu partenerii de procesare care sunt capabili sa asigure un nivel adecvat de protectie a datelor dvs. personale. Societatea dezvaluie datele dvs. personale tertilor sau functionarilor publici atunci cand este obligata din punct de vedere legal sa faca acest lucru.

Prelucrarea imaginii şi vocii dumneavoastră, precum şi transferarea în străinătate a datelor cu caracter personal care vă aparţin se realizează prin mijloace automatizate, destinate desfăşurării obiectului de activitate stipulat în contract.

Facem tot posibilul pentru a pastra datele dvs. personale in siguranta. Utilizam protocoale sigure pentru comunicare si transfer de date. Folosim anonimizarea si pseudonimizarea acolo unde este potrivit.

Societatea, vă informează că locaţia din Bucuresti, bdul Magheru nr. 11, sector 1, unde va veti putea defasura activitatea (decizia va apartine) este dotată cu un sistem de supraveghere video ce permite prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, respectiv a imaginii.

Supravegherea video se realizează în scopul prevenirii şi combaterii săvârşirii infracţiunilor, precum şi pentru asigurarea pazei şi protecţiei persoanelor, bunurilor şi valorilor din această incintă în care îşi desfăşoară activitatea Societatea.

De asemenea, vă informăm că nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele cu caracter personal anterior menţionate, acestea fiind necesare desfăşurării activităţii în mod legal la sediul Societatii. Cu toate acestea, refuzul dumneavoastră cu privire la transferarea datelor cu caracter personal în străinătate şi la prelucrarea imaginii şi a vocii determină imposibilitatea întocmirii formelor legale de desfăşurare a activităţii şi, implicit, imposibilitatea colaborării cu Societatea.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari persoane juridice din Statele Unite ale Americii şi Cipru, respectiv: STANDARD STUDIOS US, INC. şi STREAMATES LTD. în vederea procesării şi înregistrării în bazele de date ce permit desfăşurarea activităţii.

Aveti:

 • dreptul de a cere sa accesati datele dvs. personale;
 • dreptul de a cere Societatii ca acestea sa fie corectate;
 • dreptul de a fi sterse de catre Societate;
 • dreptul de a cere portarea datelor dvs. personale;
 • dreptul de a limita procesarea datelor dvs;
 • dreptul de a refuza procesarea datelor personale.

Toate si oricare dintre aceste drepturi le puteti exercita trimitand o cerere catre Societate la adresa de e-mail gdpr@standardstudio.ro.

Aveti de asemenea, dreptul de a inainta orice plangere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).