0756.130.165 0756.130.165

Figyelembe véve a hatályban levő nemzeti jogszabályokat (a módosított és kiegészített 102/2005 sz. törvény, a 190/2018 sz. törvény, az 506/2004 sz. törvény, a 363/2018 törvény), valamint az európai jogszabályokat (2016/679 / EU rendelet, 2016/680 / EK irányelv, 2002/58 / EK irányelv), a Társaság köteles biztonságos körülmények között és csak meghatározott célokra feldolgozni a számára átadott személyes adatokat. A Társaság által feldolgozott személyes adatok nagyon fontosak webhelyünk számára.

A társaság az Ön személyes adatait a GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) rendelkezéseinek megfelelően, a területi egységek révén, az alkalmazandó specifikus rendelkezésekkel összhangban dolgozza fel a következő tevékenységek elvégzésére: online számla regisztráció a Streamate.com webhelyén, a tevékenységre vonatkozó képzés, adószámlák kiállítása.

Továbbá a Társaság arról is tájékoztatja Önt, hogy az Ön személyes adatait részben vagy egészében dolgozza fel, azaz:

 • Vezetéknév és keresztnév
 • Becenév/álnév;
 • Állampolgárság;
 • Telefon/fax szám;
 • Arckép;
 • Személyi szám;
 • neme;
 • születési hely és idő;
 • aláírás;
 • lakcím (lakhely, tartózkodási hely);
 • hang;
 • személyazonossági igazolvány/útlevél sorszáma és száma

aamelyek felhasználásának célja az Ön tevékenységének fejlesztése, és másodlagosan a Társaság által végzett tevékenység népszerűsítéséhez használt hirdetési, marketing és reklámtevékenységek. A fenti adatokat csak az Ön beleegyezésével használjuk fel a kötelezettségek teljesítéséhez, a folyamatban lévő szerződésekkel összhangban.

Ugyanakkor a Társaság tájékoztatja, hogy tevékenységének végrehajtása során az alábbi, Önhöz tartozó személyes adatokat külföldre is továbbíthatja:

 • Vezetéknév és keresztnév
 • Becenév/álnév;
 • Állampolgárság;
 • Arckép;
 • Személyi szám;
 • neme;
 • születési hely és idő;
 • lakcím (lakhely, tartózkodási hely);
 • hang;
 • személyazonossági igazolvány/útlevél sorszáma és száma;

amelyek feldolgozási célja a felhasználói fiókok megnyitása a biztonságos számítógépes hálózatban és a tevékenység tárgyának végrehajtása. Olyan adatfeldolgozó partnerekkel dolgozunk, akik biztosítani tudják az Ön személyes adatainak megfelelő szintű védelmét. A társaság az Ön személyes adatait harmadik felek, vagy köztisztviselők részére adja át, amikor erre törvényi kötelezettség vonatkozik.

Az Ön arcképének és hangjának feldolgozása, valamint az Önhöz tartozó személyes adatok külföldre történő továbbítása automatikus eszközökkel történik, amelyek célja a szerződésben meghatározott tevékenység tárgyának teljesítése.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy személyes adatait biztonságban tartsuk. A kommunikációhoz és az adatátvitelhez biztonságos protokollokat használunk. Anonimizálást és álnévhasználatot alkalmazunk, ahol szükséges.

A társaság tájékoztatja, hogy a bukaresti székhely, bd. Magheru nr. 11. sz., 1. kerület, ahol Ön tevékenységét végrehajthatja (a döntés Öntől függ), video-megfigyelő rendszerrel van felszerelve, amely lehetővé teszi személyes adatainak, illetve az Önt ábrázoló képek feldolgozását.

A videó megfigyelés célja a bűncselekmények elkövetésének megelőzése és leküzdése, valamint a személyek, vagyon és értéktárgyak biztonságának és védelmének biztosítása a helyszínen, ahol a Társaság működik.

Továbbá tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles megadni a fent említett személyes adatokat, viszont az adatok szükségesek a Társaság tevékenységének jogszerű végrehajtásához a székhelyen. Mindezek mellett, a személyes adatok külföldre továbbításának, valamint a kép és a hang feldolgozásának elutasítása meghatározza a tevékenység végzéséhez szükséges jogi formák kidolgozásának lehetetlenségét, és közvetetten a társasággal való együttműködés lehetetlenségét is.

A nyilvántartásba vett információk rendeltetése az üzemeltető általi feldolgozás, és csak az Amerikai Egyesült Államokban és Cipruson tartózkodó, következő jogi személyek részére továbbítják: STANDARD STUDIOS US, INC. és STREAMATES LTD, a tevékenység fejlesztését lehetővé tevő adatbázisokban történő feldolgozás és regisztráció érdekében.

Ön az alábbi jogokkal rendelkezik:

 • személyes adataihoz való hozzáférés kérésének joga;
 • a személyes adatok helyesbítése kérésének joga a Társaság részéről;
 • a személyes adatok törlése kérésének joga;
 • a személyes adatok átviteléhez való jog;
 • az Ön adatai feldolgozása korlátozásának joga;
 • az Ön adatai feldolgozása visszautasításának joga;
 • Ezen jogok mindegyikét és bármelyikét gyakorolhatja, amennyiben erre irányuló kérést küld a Társaságnak a gdpr@standardstudio.ro e-mail címre.

Ugyanakkor, Önnek joga van bármilyen panaszt benyújtani az ANSPDCP (személyes adatok feldolgozásának felügyeletét ellátó nemzeti hatóság) részére (www.dataprotection.ro).