0756.130.165 0756.130.165

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

1. MEGHATÁROZÁSOK ÉS ÉRTELMEZÉSEK

Standard Studio – a Standard Studio SRL társaság kereskedelmi megnevezése, melynek székhelye: Bucuresti, Bdul Magheru nr. 11, et. 5, sector 1, cégjegyzékszáma: J40/12601/2010, adószáma: 27841587. Az adatfeldolgozóval az alábbi email címen veheti fel a kapcsolatot: gdpr@standardstudio.ro

Eladó – Standard Studio.

Vásárló – bármely, 18 éven felüli természetes vagy jogi személy, illetve más jogi személyiség, aki a honlapon felhasználói fiókot nyit és megrendelést ad le.

Ügyfél – bármely 18 éven felüli természetes vagy jogi személy, aki a TARTALOMHOZ hozzáfér vagy hozzáférést nyer bármely kommunikációs eszközön keresztül, melyet a Standard Studio bocsát rendelkezésére (elektronikus, telefonos, stb.) vagy a közötte és a Standard Studio között megkötött felhasználási egyezmény alapján, amely egy Felhasználói Fiók létrehozását és használatát feltételezi.

Felhasználó – a honlapra bejelentkezett bármely 18 éven felüli természetes vagy jogi személy, aki a Felhasználói Fiók létrehozása által elfogadta a honlap sajátságos feltételeit, ahogyan azok az Általános feltételek szakaszban megjelennek.

Nickname - az a felvett név, mely alatt a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló Tartalmat adhat hozzá a honlaphoz. A Felhasználó/Ügyfél/Vásárló Honlapon található adatai a Nickname-hez a „Felhasználónév” megnevezés alatt társulnak.

Felhasználói Fiók - a Honlapon található részleg, mely egy email címből és egy jelszóból áll, melyek lehetővé teszik a Vásárló számára a Rendelés elküldését és információkat tartalmaznak az Ügyfélről/Vásárlóról, továbbá annak a Honlaphoz kapcsolódó előzményeit (Rendelések, számlák, stb.) is tárolja. Az Ügyfél felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a Felhasználói Fiók létrehozása során megadott információk helyesek, teljesek és naprakészek.

Felhasználói Kosár - a Felhasználói Fiók egy részlege, mely engedélyezi a Vásárló/Ügyfél számára, hogy Temékeket vagy Szolgáltatásokat adjon hozzá az azonnal vagy későbbiekben megvásárolandók listájához; amennyiben a hozzáadott Termékeket vagy Szolgáltatásokat nem azonnal vásárolja meg a Rendelés elküldése által, a Vásárló/Ügyfél az Eladó részéről egy, a Termékek és Szolgáltatások Üzleti Értesítések által történő követését biztosító szolgáltatáshoz juthat.

Honlap - a www.StandardStudio.ro, www.StandardAcasa.ro címen lévő weboldalak és ezek aldoménjei.

Rendelés - egy elektronikus dokumentum, mely az Eladó és a Vásárló közötti kommunikáció egy formájaként jön létre, amely alapján a Vásárló az Eladó felé elküldi arra vonatkozó szándékát, hogy a Honlapon Termékeket és Szolgáltatásokat vásároljon. Termékek és Szolgáltatások - azok a Honlapon feltüntetett termékek és szolgáltatások, ideértve a Rendelésben feltüntetett termékeket és szolgáltatásokat is, amelyeket az Eladó a Vásárlónak a jövőben értékesít a megkötött Szerződés értelmében.

Kampány - az a cselekvés, amikor az Eladó kereskedelmi céllal tesz közzé adott, korlátozott számú és előre meghatározott Termékeket és/vagy Szolgáltatásokat egy meghatározott korlátozott időszakon keresztül.

Szerződés - az Eladó és a Vásárló között megkötött távértékesítési szerződés, amely megkötése során nincs szükség az Eladó és a Vásárló egyidejű fizikai jelenlétére.

Tartalom - az alábbiakat jelenti:

  • minden olyan, a Honlapon található információ, mely látogatható, megnézhető vagy más módon hozzáférhető elektronikus berendezés használata útján;
  • bármely, az Eladó részéről a Vásárlónak küldött email tartalma, amely emailt az elektronikus úton és/vagy egyéb kommunikációs eszköz segítségével küld el;
  • bármely, az Eladó alkalmazottai/munkatársai részéről a Vásárlónak bármilyen eszközön keresztül küldött információ, az Eladó által előzetesen meghatározott vagy nem meghatározott tájékoztatásnak megfelelően;
  • az Eladóhoz kapcsolódó Termékekkel és/vagy Szolgáltatásokkal kapcsolatos, illetve az általa egy adott időszak során alkalmazott árakra vonatkozó információk;
  • az Eladóval egy adott időszakban partneri szerződést kötött harmadik személyhez kapcsolódó Termékekkel és/vagy Szolgáltatásokkal kapcsolatos, illetve az általa egy adott időszak során alkalmazott árakra vonatkozó információk;
  • Az Eladóra vonatkozó adatok, illetve egyéb kapcsolódó adatok.

Kérdés - más Felhasználók/Ügyfelek/Vásárlók megszólítása annak érdekében, hogy az adott honlaphoz kapcsolódó Termékekről vagy Szolgáltatásokról információkat szerezzen.

Válasz - adott Javak oldalán a Honlap keretein belül feltett kérdésre a Felhasználók/Ügyfelek/Vásárlók számára továbbított írásbeli információ. A Válasz egy társalgás keretein belül a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló részére egy másik Felhasználó/Ügyfél/Vásárló által adott magyarázat.

Dokumentum – jelen Általános Feltételek.

Tranzakció - adott Termékek/Szolgáltatások eladásából származó összeg bevételezése a Vásárlótól vagy visszafizetése a Vásárlónak a Standard Studio részéről, az Eladó által engedélyezett kártyafeldolgozó által, a kiszállítási módtól függetlenül.

Meghatározások - minden, a Termékekre és Szolgáltatásokra vonatkozó meghatározás és/vagy leírás.

2. SZERZŐDÉSES DOKUMENTUMOK

2.1. A Honlapon történő Rendelés leadása által a Vásárló elfogadja azt a kommunikációs csatornát (telefon vagy email), amelyen keresztül az Eladó kereskedelmi tevékenységeit lebonyolítja.

2.2. A Vásárló által kapott értesítés, a Rendelés elküldése után tájékoztató jellegű és nem vonja maga után a Rendelés elfogadását. Ez az értesítés elektronikus úton (email) vagy telefonon keresztül történik.

2.3. Megalapozott okokból kifolyólag az Eladó fenntartja magának a Rendelésben megadott Termékek és/vagy Szolgáltatások mennyiségének módosítási jogát. A Rendelésben megadott Termékek és/vagy Szolgáltatások mennyiségének Eladó általi módosítását a Vásárlóval email útján közli vagy azon a telefonszámon, amelyet a Vásárló a rendelkezésére bocsátott a Rendelés leadása során, illetve visszatéríti a kifizetett összeget.

2.4. Az Eladó és Vásárló közti Szerződés attól a pillanattól számít érvényes, létrejött szerződésnek, amikor a Vásárló megkapja az Eladótól a Rendelés elküldését igazoló értesítést elektronikusan és/vagy SMS útján.

3. AZ ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSI POLITIKA

3.1. A Rendelés leadáshoz való hozzáférés bármely Felhasználó/Vásárló számára lehetséges. Megalapozott okokból kifolyólag a Standard Studio társaság fenntartja magának annak jogát, hogy korlátozza a Felhasználó/Vásárló hozzáférését a Rendeléshez és/vagy bizonyos fizetési módokhoz, amennyiben a társaság a Felhasználó/Vásárló viselkedése vagy a honlapon folytatott tevékenysége miatt úgy ítéli meg, hogy annak tevékenysége valamely módon kárt okozhat a Standard Studio társaságnak. A fenti esetek bármelyikében a Felhasználó/Vásárló megkeresheti a Standard Studio társaság Ügyfélszolgálatát annak érdekében, hogy felvilágosítást kapjon azokról az okokról, amelyek a fenti intézkedések alkalmazásához vezettek.

3.2. Az Eladóval való kapcsolattartás közvetlen módon vagy a Honlapon a „Kapcsolat” címszó alatt megadott elérhetőségek bármelyikén történhet. Az Eladó jogosult a kapott információk kezelésére anélkül, hogy ehhez bármilyen jellegű indoklást kellene fűznie.

3.3 Egy adott internetes hálózat irányából érkező szokatlanul nagy volumenű adatforgalom esetén a Standard Studio társaság fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználótól/Vásárlótól azt kérje, hogy kézzel vezessék be a captcha típusú kódokat, a Honlapon található információk védelme érdekében.

3.4. A Standard Studio társaság Honlapján információkat jelentethet meg a saját Termékeiről és/vagy Szolgáltatásairól, illetve saját maga vagy bármely harmadik fél - akivel a Standard Studio társaság partnerségi szerződéses viszonyban van - által kínált engedményekről, egy adott időtartamra és a rendelkezésre álló készlet erejéig.

3.5. A Honlapon bemutatott Termékek és/vagy Szolgáltatások ára lejben (RON) van megadva és magában foglalja az ÁFÁ-t is.

3.6. Az online fizetések esetén az Eladó nem tehető felelőssé semmilyen olyan többletköltség miatt, amelyet a Vásárlónak kell fedeznie, ideértve, azonban nem korlátozva azt a valuta-átváltási költségekre, melyeket a bankkártyát kibocsátó pénzintézet alkalmaz, amennyiben az ahhoz tartozó bankszámlája nem RON számla. Mindezekért kizárólag a Vásárló tartozik felelősséggel.

3.7 Azok az információk, amelyeket a Termékek és/vagy Szolgáltatások leírásához használunk a Honlapon (statikus/dinamikus képek, multimédiás prezentációk stb.) nem jelentenek szerződéses kötelezettségvállalást az Eladó részéről, ezek használata kizárólag bemutató jelleggel történik.

3.8. Egy Termék vagy Szolgáltatás vásárlása utáni 14 (tizennégy) napon elteltével a Vásárlót arra kérheti a társaság, hogy írjon egy beszámolót a megvásárolt Termékről vagy Szolgáltatásról. A felkérés továbbítása a Felhasználói Fiókban megadott email címre történik. Ily módon a Vásárló hozzájárul a további potenciális Felhasználók/ Ügyfelek / Vásárlók Honlapon keresztül történő tájékoztatásához, aktív módon járulva hozzá így a Szolgáltatások javításához és a Termékek tulajdonságainak részletekbe menő ismertetéséhez.

4. ÁTRUHÁZÁS ÉS ALVÁLLALKOZÓK SZERZŐDTETÉSE

4.1. Az Eladó átruházhatja és/vagy alvállalkozói szerződés keretein belül kiszervezheti a Szolgáltatások azon részét, mely a Rendelés teljesítéséhez szükséges, a Vásárló tájékoztatása mellett, anélkül, hogy szükség lenne annak beleegyezésére. Az Eladó mindig felelősséggel tartozik a Vásárló irányába minden szerződéses vállalása tekintetében.

5. SZELLEMI ÉS IPARI TULAJDONJOG

5.1. A Tartalom, amint a preambulumban meghatározásra kerül, ideértve, azonban anélkül, hogy az alább felsoroltakra korlátozódna: a Honlapon szereplő logók, stilizált képi megjelenítések, kereskedelmi szimbólumok, statikus képek, dinamikus képek, szöveges és/vagy multimédiás tartalom mind a Standard Studio kizárólagos tulajdonát képezik, amely részére minden ilyen értelemben vett közvetett és közvetlen úton járó jogosultság fenn van tartva (felhasználói - és/vagy reklámjogok alapján).

5.2. Az Ügyfél/Felhasználó/Vásárló számára tilos mindenféle Tartalom másolása, terjesztése, nyilvánosságra hozatala, harmadik felek irányába történő továbbítása, módosítása és/vagy egyéb megváltoztatása, felhasználása, hozzácsatolása, megjelenítése minden olyan más kontextusban, mely eltér a Standard Studio szándékától, a Honlap bármely tartalmának a Honlapon kívül történő megjelenítése, a Standard Studio szellemi tulajdonjogát jelző jegyek eltüntetése, valamint részvételük a Tartalom továbbításában, eladásában, másolatai sokszorosításában, módosításában vagy megjelenítésében a Standard Studio kifejezett,írásos beleegyezése hiányában.

5.3. Minden olyan Tartalom, melyhez az Ügyfél/Vásárló/Felhasználó hozzáférést nyer vagy már előzetesen rendelkezik azzal, jelen Dokumentum hatálya alá esik, amennyiben az érintett Tartalom nem rendelkezik egy, a használatára vonatkozó és érvényes külön engedéllyel, mely a Standard Studio társaság és közte jött létre és semmilyen implicit vagy explicit garanciát nem tartalmaz, amelyet a Standard Studio az adott tartalom tekintetében külön megfogalmazott volna.

5.4. Az Ügyfél/Vásárló/Felhasználó az érintett Tartalmat kizárólag saját és nem kereskedelmi célokból másolhatja, továbbíthatja és/vagy használhatja fel, amennyiben ez nem ellentétes a Dokumentum rendelkezéseivel.

5.5. Amennyiben a Standard Studio társaság egy külön egyezség alapján megadja az Ügyfél/Vásárló/Felhasználó részére adott Tartalomnak a az Ügyfél/Vásárló/Felhasználó által történő felhasználási jogát, melyhez az Ügyfél/Vásárló/Felhasználó felhasználási jogot nyert a fentieknek megfelelően, ez a jogosultság kizárólag az egyezségben érintett tartalmakra vonatkozik, azoknak a honlapon történő tárolási időszakában vagy az egyezségben megszabott időtartamra, az előzetesen meghatározott feltételek mellett, amennyiben ezek benne foglaltatnak az egyezségben és a Standard Studio társaság részéről nem feltételezneksemmiféle olyan szerződéses vállalást az érintett az Ügyfél/Vásárló/Felhasználó vagy bármely más harmadik fél irányában -aki bármely módon hozzáférést nyer a továbbított tartalomhoz - ami kárt okoz vagy kárt okozhat, a felhasznált tartalomra vonatkozó egyezség tartama alatt vagy az az utáni időszakban.

5.6. Semmilyen tartalom, melyet a Standard Studio Társaság az Ügyfél, Felhasználó vagy Vásárló részére továbbított, bármely kommunikációs eszköz útján, vagy amelyhez az említettek rákeresés, látogatás és/vagy megjelenítés útján férhettek hozzá, nem jelent szerződéses kötelezettségvállalást az érintett tartalom vonatkozásában a Standard Studio társaság részéről és/vagy a Standard Studio tényleges/esetleges alkalmazottja részéről, aki a tartalom továbbítását közvetítette, amennyiben az létezik.

5.7. Tilos a Tartalom bármely, a jelen Dokumentumban kifejezett módon meghatározott céloktól vagy a Tartalmat kísérő felhasználási utasításban foglaltaktól eltérő célú felhasználása, amennyiben ilyen létezik.

6. RENDELÉS

6.1. A Ügyfél/Felhasználó Rendeléseket adhat le a Honlapon saját vásárlói kosarába helyezve az óhajtott Termékeket és/vagy Szolgáltatásokat, ezután a Rendelést véglegesíti a megadott fizetési módozatok valamelyikének útján. Amennyiben a felhasználói kosárba kerülnek adott Termékek és/vagy Szolgáltatások, azok megvásárolhatóvá vállnak, amennyiben azok készleten vannak. Egy Termék/Szolgáltatás hozzáadása a vásárlói kosárhoz, a Rendelés véglegesítésének hiányában nem vonja maga után a rendelés regisztrációját és nem jelenti az adott Termék/Szolgáltatás automatikus foglalását az Ügyfél/Vásárló/Felhasználó részére.

6.2. A Rendelés Véglegesítése által a Vásárló egyetértését fejezi ki annak tekintetében, hogy a vásárlás folyamatához szükséges összes megadott adat helyénvaló és valódi a Rendelés leadásának pillanatában.

6.3. A Rendelés véglegesítése által a Vásárló kifejezi abbéli egyetértését, hogy az Eladó minden számára hozzáférhető / általa elfogadott módon megkereshesse minden olyan helyzetben, amelyben a Vásárlóval történő kapcsolatfelvétel szükséges.

6.4. Az Eladó érvénytelenítheti a Vásárló által leadott Rendelést, amennyiben erről előzetesen értesíti a Vásárlót - ez semmilyen kötelezettséget nem jelent egyik érintett fél számára sem a másik fél irányába - anélkül, hogy a felek bármelyike a másikkal szemben kártérítést igényelhetne, az alábbi esetekben:

6.4.1. a tranzakció során a Vásárló kártyáját annak kibocsátó pénzintézete nem fogadja el az online fizetések esetén;

6.4.2. a tranzakció érvénytelenítése a Standard Studio bankkártya-adatokat feldolgozó partnere által, online fizetések esetén;

6.4.3. Az Ügyfél/Vásárló által a Honlapra felvitt személyes adatok hiányosak vagy valótlanok;

6.5. A Vásárló joga, hogy 14 naptári napon belül elálljon a Szerződéstől, illetve hogy visszajuttasson egy terméket vagy lemondjon egy Szolgáltatásról, anélkül, hogy meg kellene döntését indokolnia, vagy hogy a szállítási költségeken kívül bármilyen más költséget fedeznie kellene. Így Románia Kormánya 34/2014 sz. Sürgősségi Rendelete szerint, egy Termék visszatérítésének vagy egy Szolgáltatás visszamondásának időtartama 14 nap: az utolsó Termék fizikai birtokbavételétől számított naptól számítva - amennyiben a Vásárló egyetlen Rendelés útján több Terméket rendel, melyek kiszállítása eltérő időpontokban történik az utolsó Termék vagy darab fizikai birtokbavételétől számított naptól számítva - amennyiben a Vásárló egyetlen Rendelés útján több Terméket vagy több darabból álló terméket rendel

6.6. Amennyiben a Vásárló a vásárlástól való elállás mellett dönt, email vagy telefon útján keresheti meg az Eladót.

6.7. Amennyiben az Ügyfél/Vásárló a szerződéstől való törvényes elállás mellett dönt, vissza kell szolgáltatnia azokat az esetleges ajándékokat is, amelyek az érintett termékkel együtt érkeztek. Amennyiben a Rendelés kifizetése már megtörtént, az Eladó visszatéríti annak összegét maximum 14 (tizennégy) napon belül, az Eladónak Vásárló általi, a szerződéstől való elállásáról szóló tájékoztatása után. Az összeg visszatérítése az alábbiak szerint történik:

6.7.1. Az online módon kártyával fizetett Rendelések esetén -> arra a bankkártyára történő visszafizetés útján, amelyet a fizetéshez használtak;

6.7.2. Fizetési megbízás/Átvételnél történő fizetés/iTransfer/ Bankkártyával fizetett Rendelések esetén-> banki átutalás útján;

6.8. Az Eladó késleltetheti az összeg visszatérítését az eladott Termékek átvételének időpontjáig vagy az át nem vett termék elküldését igazoló irat átvételének időpontjáig, amennyiben személyesen nem ajánlotta fel a termékek visszaszerzését (a korábbi időpont).

6.9. Amennyiben a Vásárló által rendelt Terméket és/vagy Szolgáltatást az Eladó nem tud kiszállítani ki, akkor értesíteni fogja az Ügyfelet/Vásárlót az adott helyzetről és visszatéríti a Vásárló számlájára a Termék és/vagy Szolgáltatás ellenértékét attól a naptól számított maximum 7 (hét) napos időszakon belül, amely napon az Eladó erről a tényről tudomást szerzett, vagy amely napon a Vásárló kinyilvánította a Szerződés felbontására irányuló szándékát.

6.10. Egy adott Termék elérhetősége a Honlapon az alábbi módon jeleníthető meg: “készleten” – több, mint 3 darab érhető el a Standard Studio készletében “elfogyott” – a Termék már nem található meg a Standard Studio készletében

7. OLYAN TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁSOK, AMELYEK RENDELÉSE NEM MONDHATÓ LE

7.1. Az alábbi termékekre nem vonatkozik a Rendelés lemondásának jogosultsága:

7.1.1. Olyan szolgáltatási szerződések, amelyek teljesítése már megtörtént, miután annak teljesítése a Vásárló előzetes és kifejezett beleegyezésével indult és miután a Vásárló megerősítette, hogy tudomásul vette, hogy a szerződéstől való elállás jogát elveszíti miután a Szerződésnek az Eladó általi teljesítése teljes mértékben létrejön;

7.1.2. Olyan Termékek és/vagy Szolgáltatások, melyek piaci értéke az Eladó által nem irányítható pénzpiaci fluktuációknak van kitéve, és amelyek előfordulhatnak a Szerződéstől való elállási időszak folyamán is;

7.1.3. Olyan Termékek esetén, amelyek előállítása a Vásárlók utasításai alapján készültek vagy nyilvánvaló módon személyreszabottak;

7.1.4. Olyan lepecsételt Termékek esetén, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniás okokból kifolyólag nem válthatók vissza, és amelyeket már a Vásárló felbontott;

7.1.5. Olyan Termékek esetén, amelyek kiszállításuk után természetükből kifolyólag elválaszthatatlanul keveredhetnek más elemekkel;

7.1.6. Olyan audio vagy video Termékek vagy informatikai programok kiszállítása esetén, amelyek lezárt csomagban érkeznek, és amelyek kinyitása már megtörtént a kiszállítás után;

7.1.7. Olyan digitális tartalmak szolgáltatása esetén, melyeket nem fizikai tárolókon szolgáltatnak, miután a Szolgáltatás teljesítése már kezdetét vette, ez pedig a Vásárló előzetes és kifejezett beleegyezésével történt, illetve miután a Vásárló megerősítette, hogy tudomásul vette, hogy a szerződéstől való elállás jogát elveszíti miután a Szerződésnek az Eladó általi teljesítése teljes mértékben létrejön.

8. AZ INFORMÁCIÓK BIZALMAS JELLEGE

8.1. A Standard Studio társaság biztosítja az Ön által megadott bármilyen jellegű adatainak bizalmas jellegét. Az Ön által megadott információk nyilvánosságra hozatala csak jelen Dokumentumban megadott feltételek mellett történik.

8.2. A Vásárló/Ügyfél egyetlen nyilvános nyilatkozatban, reklámhirdetésben, sajtónyilatkozatban vagy bármely más módon sem hozhat nyilvánosságra adatokat a Rendeléssel/Szerződéssel kapcsolatosan az Eladó előzetes írásos beleegyezése nélkül.

8.3. Jelen Honlap útján történő információ vagy egyéb anyagok továbbítása által az Eladó számára korlátozások nélküli és visszavonhatatlan hozzáférést és jogot biztosít az érintett anyagok és információk használata, reprodukciója, megjelenítése, továbbítása és terjesztése szempontjából. Ugyanakkor beleegyezését adja ahhoz is, hogy az Eladó szabadon, saját érdekeinek megfelelően használhatja ezeket az információkat, ötleteket, elképzeléseket, know-how-t vagy technikákat, amelyeket a Honlap útján továbbítottak. A Standard Studio nem határoz meg külön adatvédelmi kötelezettségeket az elküldött anyagok vonatkozásában, amennyiben a hatályos törvénykezés nem ír elő további szabályozást.

9. ÜZLETI LEVELEZÉS

9.1. Az Ügyfél/Vásárló/Felhasználó bármely pillanatban módosíthatja az Eladó részére adott beleegyezését, melyet az általános kereskedelmi adatokat tartalmazó Üzleti célú levelezés módozatának megválasztása tekintetében adott, ideértve az ajánlatokra és kedvezményekre vonatkozó információkat is, email útján jelezve ezt a gdpr@standardstudio.ro címen.

9.2. Az Ügyfél/Vásárló/Felhasználó bármikor leiratkozhat az Üzleti levelezésről a leiratkozási linkre kattintva, mely a Standard Studio kereskedelmi célú üzeneteiben található vagy a Standard Studio társaságot megkeresve ebben az ügyben.

10. SZÁMLÁZÁS ÉS FIZETÉS

10.1. A www.StandardStudio.ro Honlapon megjelentetett Termékek és Szolgáltatások ára a hatályos rendelkezések szerint tartalmazza az ÁFÁ-t.

10.2. A fizetendő ár, a fizetés módja és a fizetési határidő minden Rendelésben szerepel. Az Eladó a Vásárló részére egy számlát állít ki a kiszállított Termékek és Szolgáltatások után, a Vásárló kötelessége a számla hatályos törvényi előírásoknak megfelelő kiállításához szükséges összes információt megadása.

10.3. Az Eladó a Vásárló Felhasználói Fiókjába vagy a megadott email címre elektronikus formátumban továbbítja az általa véglegesített Rendeléshez tartozó számlát, mely a Standard Studio által értékesített Termékeket és/vagy Szolgáltatásokat foglalja magába, kivéve a Standard Studio partnerei által értékesített Termékeket és/vagy Szolgáltatásokat, továbbá az összes olyan kiadást, amely a Rendeléshez kapcsolódik.

10.4. A Rendeléshez tartozó számla megfelelő továbbítása érdekében a Vásárló köteles frissíteni a Felhasználói Fiókjában található adatait, ahányszor ez szükséges, valamint kötelessége a Felhasználói Fiókjában található információk és dokumentumok tanulmányozása.

10.5. A továbbítás ezen módozata által a Vásárló, belépve saját Felhasználói Fiókjába nyilvántartást vezet a Standard Studio által részére kibocsátott számláiról, melyeket bármikor lementhet és tetszése szerint saját archívumában tárolhat.

10.6. A Rendelés elküldése által a Vásárló kifejezi az irányú beleegyezését, hogy számláit elektronikus formátumban kapja meg a Standard Studio-tól Felhasználói Fiókjában vagy elektronikus úton, a Felhasználói Fiókjában megadott email címre történő elküldés útján.

10.7. Amennyiben ezek az adatok több mint 48 (negyvennyolc) órán keresztül nem érhetők el a felhasználói Fiókban, kérjük, jelezze számunkra ezt a tényt az alábbi email címen: info@Standard Studio.ro.

11. A TERMÉKEK KISZÁLLÍTÁSA

11.1. A Standard Studio által értékesített Termékek és Szolgáltatások kiszállításának feltételeit megtalálja a „Rendelések kiszállítása” című szakaszban.

11.2. Az Eladó biztosítja a termékek megfelelő csomagolását és gondoskodik a kísérő iratok kézbesítéséről is.

11.3. Az Eladó a Termékek és Szolgáltatások kiszállítását kizárólag Románia területén vállalja.

12. GARANCIÁK

12.1. A Standard Studio által értékesített minden Termék, kivéve az Újracsomagolt Termékeket rendelkezik a hatályos jogrendben előírt és a gyártók által alkalmazott kereskedelmi politikák keretein belül alkalmazott garancia feltételekkel. A Termékek újak (kivéve az újracsomagolt Termékeket), eredeti csomagolásban vannak és a gyártók által jóváhagyott forrásokból származnak.

12.2. A Standard Studio által értékesített Termékek esetén a garanciaigazolásokat a gyártó közvetlenül állítja ki.

12.3. A Rendelésben foglalt Termék garanciaigazolásának megfelelő továbbítása érdekében a Vásárlót illeti meg annak kötelezettsége, hogy minden egyes olyan alkalommal, amikor szükségessé válik, frissítse Felhasználói Fiókjában szereplő adatait és keressen rá az egyes Rendelésekhez kapcsolódó információkra és dokumentumokra, melyek a Felhasználói Fiókban találhatók. A kommunikáció ezen módját folytatva a Vásárló, miután belép a saját Felhasználói Fiókjába a www.StandardStudio.ro honlapon, nyilvántartást vezethet a Standard Studio által kibocsátott garanciaigazolásairól, melyeket az általa óhajtott módon bármikor lementhet és saját archívumában megőrizhet. Amennyiben ezek az információk 48 (negyvennyolc) órán keresztül nem érhetők el a Felhasználói fiókban, kérjük, jelezze ezt számunkra az alábbi e-mail címen: info@Standard Studio.ro.

13. A TERMÉKEK TULAJDONJOGÁNAK ÁTRUHÁZÁSA

13.1. A termékekre vonatkozó tulajdonjog átruházása azok átvételének pillanatában valósul meg, miután a Vásárló kifizette a Termék árát a Rendelésben megadott helyszínen (a kiszállítás alatt a futárszolgálat által kiállított kiszállítási dokumentum aláírását vagy az Eladó személyzete által végzett szállítások esetén a számla átvételét igazoló irat aláírását értjük).

14. FELELŐSSÉG

14.1. Az Eladó nem tartozik felelősséggel a Vásárlót vagy bármely harmadik felet érintő bármilyen jellegű károkért, melyek azt az Eladó által jelen Szerződésben foglalt bármely, a Rendelésre vonatkozó kötelezettségek teljesítése következtében érik, valamint olyan károkért sem, amelyek a Termékek és Szolgáltatások használatából származnak azok kiszállítását követően, illetve azok elvesztéséből következnek.

14.2. A Felhasználói Fiók létrehozása és Használata által a Felhasználó/Vásárló felelősséget vállal a Felhasználói Fiókban található adatok bizalmas kezelése tekintetében (felhasználónév és jelszó), valamint a Felhasználói Fiók kezelése tekintetében és a hatályos törvénykezés rendeletei értelmében felelősséggel tartozik a Fiókjában folytatott tevékenységekért.

14.3. A Felhasználói Fiók létrehozása és/vagy a Tartalom használata és/vagy a Rendelések továbbítása által, az Ügyfél/Felhasználó/Vásárló kifejezett módon és ellenvetés nélkül elfogadja a Honlap Általános Feltételeit annak legutolsó, frissített változatában, amely a Honlapon megjelenik, és amely hatályban van a Rendelésnek az Ügyfél/Felhasználó/Vásárló általi továbbítása pillanatában.

14.4. Az Eladó fenntartja magának a Honlap Általános feltételeinek időszakonkénti megváltoztatásának jogát, úgy hogy az tükrözze a Honlap működésének változásait vagy a törvényes előírások módosításait. A dokumentum annak a Honlapon történő megjelenítése után alkalmazandó minden Ügyfél/Felhasználó/Vásárló esetén. Bármely ilyen jellegű változás esetében Honlapunkon megjelenítjük a Dokumentum módosított változatát, ezért kérjük, hogy időnként ellenőrizze jelen Dokumentum tartalmát.

15. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA

15.1. Lásd a honlapunkon a Személyes adatokra vonatkozó politikánkat.

16. A SÜTIK HASZNÁLATA

16.1. Lásd a honlapunkon a Sütik használatára vonatkozó politikánkat.

17. ELEMI CSAPÁS

17.1. A felek egyike sem tartható felelősnek a szerződéses kötelezettségei elmulasztása miatt, amennyiben a nem határidőre történő és/vagy nem megfelelő teljesítés részben vagy egészében egy elemi csapásnak tudható be. Elemi csapás az az előre nem látható esemény, amelyet a felek nem befolyásolhatnak, és nem kerülhetnek ki.

17.2. Ha az esemény bekövetkeztétől számított 15 (tizenöt) napon belül az illető esemény nem szűnik meg, a feleknek jogukban áll írásban értesíteni a másik felet a szerződés jogi megszüntetéséről, anélkül, hogy a felek bármelyike részéről kártérítési igény merülhetne fel.

18. ALKALMAZHATÓ TÖRVÉNY ÉS JOGHATÓSÁG

18.1. Jelen szerződés a Romániában érvényben lévő törvényeken alapul. Az Eladó és a Felhasználók / Vásárlók közt felmerülő esetleges viták rendezésének békés úton, közös megegyezéssel kell történnie; amennyiben erre nincs lehetőség, akkor a romániai, Bukarest megyei jogú városban található illetékes igazságszolgáltatási szervekhez kell fordulniuk.